Projekt wnętrza | Madama
x

Projekt wnętrza

Projekt wnętrza od opracowania koncepcji wspólnie z Inwestorem, po wizualizacje, dobór materiałów, a wreszcie – nadzór inwestorski.

Jak to przebiega krok po kroku?

  1. Podjęcie decyzji o współpracy
  2. Inwestor wypełnia ankietę wstępną
  3. Spotkanie i rozmowa o oczekiwaniach i projekcie
  4. Wizja lokalna i pomiary lub praca na podstawie dokumentacji architektonicznej (jeśli dom nie jest jeszcze w pełni ukończony)
  5. Projekt koncepcyjny – min. 2 projekty wnętrza 2D
  6. Ustalenie wstępnego kosztorysu na podstawie projektu koncepcyjnego
  7. Realistyczne wizualizacje, propozycje mebli, oświetlenia, kolorów, materiałów
  8. Dokumentacja wykonawcza – na jej podstawie powstanie projekt
  9. Nadzór autorski nad projektem

Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny powstaje na podstawie wizji lokalnej oraz wykonanych pomiarów. Jeśli lokal / mieszkanie / dom nie posiada jeszcze tynków, projekt powstaje na podstawie dokumentacji architektonicznej. Na spotkaniu omawiamy dokładnie wszystkie oczekiwania. Analizujemy wypełnioną przez Państwa ankietę, która zawiera pytania odnośnie funkcji i wyposażenia wszystkich projektowanych pomieszczeń. Przedstawiamy co najmniej dwa projekty koncepcyjne wnętrza na rzutach 2D. Omawiamy wszystkie szczegóły przedstawione na rzutach, opowiadamy szczegółowo o każdym rozwiązaniu i wspólnie wybieramy ostateczny układ. Na tym etapie zaczynamy rozmowę o kosztorysie.

Projekt wizualizacji

Przedstawiamy realistyczne wizualizacje i omawiamy proponowane przez nas materiały. Jest to etap, który pozwala sobie dokładnie wyobrazić, jak ostatecznie będzie wyglądało projektowane wnętrze. Wybieramy konkretne meble, oświetlenie, kolory i materiały wykończeniowe. Już na etapie projektu myślimy o atmosferze, która ma panować we wnętrzu. W jej kreowaniu pomagają właśnie świadomie dobrane rozwiązania, które Klient po raz pierwszy może zobaczyć na wizualizacji.

Dokumentacja wykonawcza i wybór materiałów

Na tym etapie powstaje szczegółowa dokumentacja rysunkowa, która stanowi podstawę do realizacji wnętrza przez wszystkich wykonawców. Na spotkaniach dokładnie omawiamy każde pomieszczenie. Ustalamy wszystkie szczegóły, takie jak: sposób otwierania mebli, wyposażenie wewnętrzne każdej z szaf itd. Wszystkie użyte materiały opisujemy, umieszczamy w zestawieniu, obliczamy ilości potrzebne do zrealizowania projektu i wyceniamy je u naszych dostawców.

Nadzór autorski

Standardowo sprawujemy nadzór autorski nad naszymi projektami. Pozostajemy w ciągłym kontakcie z Inwestorem i ekipami wykonawczymi. Projektowanie mieszkań z nadzorem zapobiega niespodziankom na etapie wykonawstwa i zdejmuje część obowiązków z Inwestora.

Zobacz również