Blog
| Agata Frątczak

Wymogi sanitarne dla gabinetu lekarskiego. Wytyczne sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów medycznych – jak dostosować gabinet?

Pojawia się coraz więcej przepisów dotyczących tego, jak urządzić gabinet lekarski. Wytyczne sanepidu w tym zakresie są różne dla różnych specjalizacji lekarzy, wielkości podmiotu czy ilości zatrudnianego personelu. Zależnie od specjalizacji, gabinet obowiązuje nawet kilkanaście różnych ustaw i rozporządzeń.

Choć potocznie mówi się o wytycznych Sanepidu, w rzeczywistości  wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów medycznych to szereg dokumentów. Wytyczne przedstawia Minister Zdrowia w rozporządzeniach. Dodatkowo ustawy o działalności leczniczej czy ustawa o zwalczaniu oraz zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawa w zakresie postępowania z odpadami medycznymi.

Jak dostosować gabinet lekarski do wymogów sanepidu i prawa budowlanego ?

Obecnie obowiązujące przepisy znoszą wcześniejszy wymóg regulowania. „zagadnień ogólnobudowlanych, które w wystarczający i jednolity sposób uregulowane są w ogólnych przepisach prawa budowlanego, a zwłaszcza w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Chodzi tu m.in. o szerokość drzwi czy określenie liczby ustępów. To zmiana w dobrym kierunku, choć wciąż lekarze niektórych specjalizacji mają do czynienia z wieloma bardzo drobiazgowymi regulacjami. Szczególnie w zakresie miejsca i sposobu dezynfekcji czy przechowywania odpadów medycznych.

Gabinet medyczny można zlokalizować w budynkach mieszkalnych, usługowych lub samodzielnych obiektach przeznaczonych na usługi zdrowotne. Ważne jest, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. W tym celu drzwi muszą być odpowiednio szerokie. Jeśli gabinet znajduje się na wyższym piętrze, konieczny jest dostęp do windy.

Układ pomieszczeń w gabinetach medycznych należy przemyśleć i dostosować do obowiązujących przepisów, aby zapewnić optymalne warunki pracy, bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz personelu. Każde pomieszczenie ma swoje specyficzne wymagania, które należy spełnić, aby gabinet mógł legalnie funkcjonować i przechodzić kontrole sanitarno-epidemiologiczne.

Ściany, podłogi i sufity muszą być wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji. Materiały te muszą być odporne na działanie środków chemicznych używanych do dezynfekcji. Należy wyposażyć pomieszczenia w systemy wentylacyjne zapewniające odpowiednią wymianę powietrza oraz utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności. Trzeba dobrze oświetlić pomieszczenia, zarówno światłem naturalnym, jak i sztucznym. Należy dostosować oświetlenie do specyfiki wykonywanych zabiegów medycznych.

Wytyczne sanepidu dla gabinetu stomatologicznego

Specyfika usług świadczonych w gabinecie dentystycznym sprawia, że istnieją osobne przepisy skupiające się na urządzaniu wnętrz takich gabinetów. Dotyczą one m.in. takich zagadnień jak:

  • podział na strefy ryzyka: minimalnego, niskiego, średniego, wysokiego;
  • wymagania lokalowe, dotyczące drzwi, okien, oświetlenia, podłóg, higieny
  • dodatkowe przepisy obowiązują, jeśli w gabinecie ma znaleźć się aparat RTG.

Aby zaprojektować odpowiednio gabinet lekarski czy stomatologiczny, trzeba najpierw dobrze poznać logikę pracy lekarza, w tym sekwencje czynności i zasady, jakimi się kieruje. Warto zauważyć, że wymogi sanitarne w prywatnym gabinecie lekarskim mogą być podobne do tych obowiązujących w szpitalach czy przychodniach. Jednakże, jak wspomniano wcześniej, zależy to od wielu czynników. W związku z tym pomoc architekta wnętrz, który specjalizuje się w tego typu projektach, może znacząco ułatwić życie inwestorowi. Taka pomoc pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na studiowanie ustaw i rozporządzeń. Dodatkowo, współpraca z takim specjalistą daje gwarancję, że inwestycja zostanie wykonana zgodnie z prawem i będzie charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością gabinetów.

Do tego w Madama dochodzi doświadczenie, praktyka i wiedza architektów potwierdzona setkami przeprowadzonych inwestycji tego typu w całej Polsce. Wykonując projekt w naszej pracowni, inwestor oprócz projektu funkcjonalnego, wizualizacji 3D i rysunków wykonawczych otrzyma projekt podpisany przez rzeczoznawcę od spraw higieniczno sanitarnych.

Prywatny gabinet lekarski i wymogi sanepidu a architekt wnętrz:

Jednym z największych mitów o pracy architekta wnętrz jest to, że zajmuje się tylko stroną wizualną projektu. Tymczasem projektując gabinety medyczne, zawsze biorę z moim zespołem pod uwagę:

  • wytyczne Sanepidu,
  • prawo budowlane dla tego typu obiektów,
  • zasady przeciwpożarowe,
  • inne prawa obowiązujące dla danego typu gabinetów.

Przygotowane przez nas projekty są zgodne z wytycznymi Sanepidu. Każdy projekt jest zakończony podpisem i pieczęcią rzeczoznawcy. Dzięki temu powstają przestrzenie, które są nie tylko przyjazne, ale przede wszystkim zgodne z prawem.

Projektując gabinet lekarski, tzw. wymogi sanepidu i pozostałe regulacje stawiam zawsze na pierwszym miejscu. A zieleń w gabinetach? Designerskie lampy? Drewno? W ostatnich latach technologia m.in. w zakresie obróbki drewna poszła do przodu na tyle, że można wprowadzić do gabinetów elementy nieoczywiste. (tu przykład w moim projekcie gabinetu fizjoterapeutycznego).

Sprawdź Naszą Ofertę tutaj !